Gosia Izydorczyk

Gosia Izydorczyk

CERTIFIED SINCE 04/12/2016

Poland

ID  100229 

SALSATION  Elite Instructor 

CHOREOLOGY  Master Trainer 

[eng below]

Mam na imię Gosia i jestem CHOREOLOGYY by Salsation Master Trainer na Polskę.

Jestem absolwetką AWF Warszawskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Od 12 roku życia związana jestem z tańcem towarzyskim, w którym to zdobyłam najwyższą, międzynarodową klasę taneczną S w stylu standardowym oraz latynoamerykańskim. Od 18 roku życia również instruktora fitnessu oraz prezenter na konwencjach fitnessowych.

CHOREOLOGY by Salsation Master Trainer oraz Salsation Elite Instruktor. Nieustannie biorę udział w szkoleniach i warsztatach, by ciągle podnosić swoje kwalifikacje - obecnie studiuję również na Akademi Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączką.

Zainteresowania: oprócz tańca, wędrówki górskie oraz psychologia.

Motto: Ludzie zapomną, co mówiłeś. Ludzie zapomną, co zrobiłeś. Ale ludzie nigdy nie zapomną, jak się przy tobie czuli.

- - -

My name is Gosia and I am CHOREOLOGYY by Salsation Master Trainer in Poland.

I am a graduate of the University of Physical Education in Warsaw and the University of Łódź. From the age of 12 I have been involved in ballroom dancing, in which I obtained the highest, international S dance class in the standard and Latin American style. From the age of 18 also a fitness instructor and presenter at fitness conventions.

CHOREOLOGY by Salsation Master Trainer and Salsation Elite Instructor. I constantly take part in trainings and workshops to constantly improve my qualifications - currently I am also studying at the Jakub B. Bączka Mental Trainers Academy.

Hobbies: apart from dancing, mountain hiking and psychology.

Motto: People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how they felt around you

Read more
Choreology

Workshop

Gosia Izydorczyk

22 Apr 2023

Polish

In person - Zgierz k. Łodzi, Poland

CHOREOLOGY_52814
€35.00

Filter by:

Clear All